PRELEGENCI 2. EDYCJI KONFERENCJI „MIASTA PRZYSZŁOŚCI”


ANNA HESSLE

Senior Architect i Urban Planner, Sweco

Anna Hessle jest Starszym Architektem i Dyrektorem Międzynarodowym w szwedzkim oddziale Sweco. Anna ma ponad 18 lat bogatego doświadczenia jako architekt w zakresie projektowania budynków, planowania i projektowania urbanistycznego, rozwiązań zintegrowanych systemów miejskich oraz metodologii pracy SymbioCity. Specjalizuje się w zrównoważonym i inteligentnym rozwoju miast oraz zielonej architekturze. Oprócz bieżących obowiązków związanych z rozwojem projektów Sweco Architects w Azji, pracuje jako Główny Architekt i Urban Planner w projektach będących w toku. Ostatnie projekty, w których jest głównym projektantem, to Masterplan w Colombo Port City dotyczący rozwoju dzielnicy o powierzchni 2,7 km2 w Kolombo na Sri Lance, a także kilka projektów urbanistycznych w Chinach.foto-monika-arczyńska-lukasz-pancewicz

MONIKA ARCZYŃSKA i ŁUKASZ PANCEWICZ

Architekci i urbaniści, pracownia A2P2

A2P2 architecture & planning – firma konsultingowo-projektowa prowadzona przez dr Monikę Arczyńską i dr. Łukasza Pancewicza. A2P2 zajmuje się m.in. procesami partycypacyjnymi („Osiedla Warszawy”, „Zmieniamy ulice” na Starym Polesiu w Łodzi, „Porozmawiajmy o Starowiejskiej” w Gdyni, „Nasze Strzemieszyce” w Dąbrowie Górniczej), masterplanami (masterplan dla Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, z Henning Larsen i BBGK), programowaniem obiektów kultury (NOMUS Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku, Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu) oraz projektami przestrzeni publicznych (woonerf w ul. Abrahama w Gdyni).

Dr Łukasz Pancewicz, urbanista, członek TUP i ISOCARP, absolwent i wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2013-2016 główny projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe w Polsce, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w stażu na MIT w 2011 i 2012 r. W pracy naukowej zajmuje się problematyką dużych projektów urbanistycznych jako polityki miejskiej oraz rolą działań oddolnych oraz partycypacji w planowaniu.

Dr Monika Arczyńska, architekt, studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft. Pracowała w biurach projektowych w Polsce, Holandii i Irlandii. W latach 2006-2017 była związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. Wielkie Muzeum Egipskie, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie i Giant’s Causeway Visitor Centre w Północnej Irlandii. Wykłada na Politechnice Gdańskiej i studiach podyplomowych Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej.


foto-Martyna-Obarska

MARTYNA OBARSKA

Wicenaczelna Magazynu Miasta, antropolożka miasta

Wicenaczelna Magazynu Miasta. Antropolożka miasta. Bada inicjatywy na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych. Ponadto specjalizuje się w tematyce wykorzystania nowych technologii w mieście. Prowadzi warsztaty badawcze i szkolenia z urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i seniorami. Współpracowała z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. Wykładała historię warszawskich osiedli mieszkaniowych na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej), a obecnie współtworzy moduł studiów miejskich w ramach nowego kierunku poświęconego projektowaniu innowacji School of Ideas w SWPS. Autorka książki o warszawskiej dzielnicy MDM.


foto-Izabela-Malachowska-Coqui-kiepska-jakosc

IZABELA MAŁACHOWSKA-COQUI

Architekt krajobrazu

Od 2002 roku partner w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI  urbanistyka  architektura  krajobrazu Berlin/Warszawa. Reprezentant Polski na I Międzynarodowym Biennale Architektury Krajobrazu w Barcelonie (1998) i na IX Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji (2004). Koordynator projektów polsko-niemieckich. W 2013 zainicjowała cykl polsko-niemieckich konferencji WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE dotyczących aktualnych tematów z architektury, urbanistyki i rozwoju miasta, organizuje je w kooperacji z Ambasadą Niemiec w Warszawie i Fundacją Twórców Architektury do dziś. Prowadzi profil tematyczny „Projekt Zielone Miasto“ na Facebook o przestrzeni publicznej w Polsce i Niemczech.
www.coquimalachowskacoqui.com


foto-luke-engleback

LUKE ENGLEBACK

Architekt krajobrazu i ekourbanista, Studio Engleback

Luke Engleback ma 35 lat doświadczenia w projektowaniu i planowaniu środowiskowym w Wielkiej Brytanii i za granicą. Jest dociekliwym praktykiem, który uczy także w szkołach architektury w Wielkiej Brytanii i za granicą oraz prezentuje referaty i bierze udział w sympozjach, koncentrując się na ekourbaniźmie, całym systemowym podejściu do urbanistyki i planowania opartym na infrastrukturze środowiskowej i naturalnym kapitale, który zapewnia serię środowiskowych usług na wszystkich skalach interwencji. W 1999 roku założył Studio Engleback. Po raz pierwszy współpracował z dr Mike Wellsem w 1997 r. przy projektach w Londynie, Hiszpanii i we Włoszech, a następnie już jako zespół Savia Nueva przy projektach w Malezji, Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W 2013 roku byli uczestnikami inauguracyjnej Konferencji Projektowania Biofilnego na Uniwersytecie Cornell.

Luke zasiada w Komitecie ds. Polityki Instytutu Krajobrazu i obecnie prowadzi grupę roboczą ds. wartości naturalnego kapitału dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Jest aktywnym członkiem Cambridge Quality Panel, South East Regional Design Panel oraz South Downs National Park Design Panel (wcześniej jako Vice President), Design South and East Panel oraz OPUN East Midland Design Panel SWIG (the Sustainable Water Industry Group) oraz członek New Garden Cities Alliance and Green Infrastructure Partnership. Jest recenzentem w czasopismach Healthy Cities Journal, członkiem zarządu i byłym prezesem Landscape Foundation, think-tanku założonego przez Sir Geoffreya Jellicoe, i był członkiem INTEGER Intelligent and Green think tank 1999-2005. Przez dziesięć lat wykładał jako wykładowca wizytujący i wykładowca w Bergen Arkitekt Skole w Norwegii (2000-2010), a także na Eesti kunstiakadeemia w Tallinie, University of Rome, uniwersytetach w Kent, Bath i Brighton; University of East London, Syracuse University (London School), AA i Bartlett oraz Edinburgh College of Art.


foto-Marek-Kolasinski

MAREK KOLASIŃSKI

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury Technicznej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania

Marek posiada ponad 19 letnie doświadczenie w dziedzinie gospodarowania energią. Specjalizuje się w takich obszarach jak: klastry energii, elektromobilność, wytwarzanie i energetyczne wykorzystanie energii, technologie osadowe, odnawialne źródła energii, dystrybucja energii elektrycznej. Pracując w AQUANET S.A. na stanowisku Głównego technologa ds. optymalizacji i wdrożeń, posiadł wiedzę dotyczącą procesów zachodzących na obiektach i sieciach należących do inwestora. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. był odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii energetycznej – miasta „samowystarczalnego” energetycznie, w ramach klastra energii. Obecnie pracuje w Wydziale Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania jako z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury Technicznej.


foto-Soren-Nielsen

SØREN ZEBITZ NIELSEN

GIS & Smart City Consultant, Sweco Denmark

Søren Zebitz Nielsen jest konsultantem ds. GIS i Inteligentnych miast w Sweco w Danii, wdrażającym rozwiązania Smart City i IoT w celu tworzenia inteligentniejszych i bardziej ekologicznych miast dla ludzi.

Koordynuje inicjatywy Smart City i Smart Society w Sweco Denmark, a także doradza w zakresie geodanych i analiz przestrzennych. Søren Nielsen ma doświadczenie w pracy nad rozwojem biznesu oraz w innowacyjnych rozwiązaniach związanych z oprogramowaniami Sweco, również analizowaniem i wizualizacją danych dotyczących mobilności miejskiej w GIS. Ponadto ma międzynarodowe doświadczenie jako wizytujący badacz na Uniwersytecie w Zurychu w Szwajcarii oraz jest członkiem krajowej duńskiej sieci Smart City.


foto-Peter-Maitland

PETER MAITLAND

FRICS, Dyrektor w Burlington Real Estate

W trakcie 45-letniej kariery w branży nieruchomości, w tym 22 lat doświadczenia w Polsce, Peter obserwował transformację regionu Europy Środkowo-Wschodniej z rynku wschodzącego do dojrzałego celu inwestycyjnego. Przez większość swojego czasu w Polsce, gdzie oficjalnie przeszedł na emeryturę, Peter był partnerem w EC Harris, a ostatnio dyrektorem Business Advisory w Arcadis. Przewodniczył Sustainability Professional Group w RICS Polska i utrzymuje aktywne zaangażowanie zawodowe jako starszy asesor, a czasami jako rzecznik organizacji w temacie budynków i ich miejsca w środowisku.

Doświadczenie zawodowe Petera obejmuje szeroki zakres działań, w tym zarządzanie majątkiem i aktywami, rozwój i inwestycje oraz zarządzanie ryzykiem technicznym i strategią w zakresie nieruchomości korporacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pełnione funkcje dały mu szerokie możliwości i odpowiedzialność za tworzenie i wzmacnianie wartości w ramach poszczególnych projektów.

Obecnie pełni rolę doradcy zarządu w branży nieruchomości i jest zainteresowany możliwościami i ryzykiem związanym z wdrażaniem technologii w celu sprostania wyzwaniom przyspieszonej urbanizacji i szerszym procesem inwestycyjnym.


foto-Marcin-Popkiewicz

MARCIN POPKIEWICZ

Analityk megatrendów, autor bestsellerów Świat na rozdrożu, Rewolucja energetyczna. Ale po co? i Nauka o klimacie

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”.