NASZA WIZJA

Naszą wizją są szczęśliwe społeczności żyjące w zrównoważonych i nowoczesnych miastach. Posiadamy szerokie kompetencje inżynierskie z zakresu budownictwa, analiz przestrzennych, środowiska, gospodarki wodnej i energii. Z naszymi otwartymi umysłami, ambicjami oraz wrażliwością na elementy społeczne chcemy być postrzegani jako wartościowy partner dla mieszkańców, sektora publicznego i prywatnego. Pragniemy współtworzyć lepszą i bardziej przyjazną przestrzeń do życia.

MISJA FUNDACJI

Fundacja Miasta Przyszłości prowadzi działalność związaną ze zrównoważonym rozwojem miast, w szczególności polskich. Do naszych głównych celów należą działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia mieszkańców miast, inicjatyw społecznych, upowszechniania wiedzy, promowania ekologicznych rozwiązań, budownictwa zrównoważonego czy ochrony środowiska. Fundacja planuje organizować akcje społeczne, spotkania, szkolenia i warsztaty oraz aktywnie uczestniczyć w projektach na rzecz przyjaznego rozwoju przestrzeni miejskiej. Efektywnie wykorzystamy nasze istniejące i przyszłe relacje z władzami samorządowymi, instytucjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi  ekspertami i mieszkańcami. Nasz liczny, zmotywowany i kreatywny zespół to gwarancja skutecznych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów, jak i dobrej zabawy.

CELE FUNDACJI

Celami Fundacji są:

 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • wspieranie rewitalizacji przestrzeni miejskiej, budynków, środowiska naturalnego;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w szczególności związana ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, urbanistyką, transportem, efektywnym gospodarowaniem zasobami i energią, ochroną środowiska
  i bioróżnorodnością;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność charytatywna.

Pełen statut fundacji dostępny jest pod tym linkiem statut

ZARZĄD FUNDACJI

marcin-gawronski-fundacja-miasta-przyszlosci

MARCIN GAWROŃSKI – Prezes Zarządu

Marcin jest Dyrektorem Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Consulting i praktykiem z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży budownictwa zrównoważonego. Posiada licencje międzynarodowych systemów certyfikacji BREEAM i LEED, jest także autorem kilku publikacji z obszarów związanych z budownictwem ekologicznym. Działa z pasją według idei, w które wierzy. We współpracy z zaangażowanymi ludźmi sięga po ciekawe pomysły i realizuje je. Jako wolontariusz angażuje się m.in. w sprzątanie świata, ratuje płazy w ramach Akcji Płotek czy wspiera program Szlachetna Paczka.

maria-dolniak-fundacja-miasta-przyszlosci

MARIA DOLNIAK – Członek Zarządu

Maria zawodowo zajmuje się różnorodnymi projektami z zakresu budownictwa ekologicznego, innowacji i funduszy unijnych. Jest licencjonowanym konsultantem systemu certyfikacji BREEAM Communities, który pomaga tworzyć zrównoważone osiedla i dzielnice. Współtworzy inicjatywę Sweco Young, zrzeszającą młodych pracowników Sweco. Była liderką zespołu wyróżnionego w międzynarodowym konkursie RICS za ławkę retencyjną. Prywatnie angażuje się w inicjatywy społeczne m.in. współprowadzi bloga Motivation Day, którego celem jest wsparcie rozwoju kobiet.

janusz-mizerny-fundacja-miasta-przyszlosci

JANUSZ MIZERNY – Członek Zarządu

Janusz od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się konsultingiem z zakresu zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, OZE i efektywności energetycznej. Współpracował z ONZ przy projektach redukujących emisje gazów cieplarnianych w ramach Clean Development Mechanism. Prowadzi również blog o ekologii Green Projects, na którym pisze o eko-scytujących zjawiskach, pomysłach, ideach, a także o problemach środowiskowych.

FUNDATOR

Fundatorem Fundacji Miasta Przyszłości jest firma Sweco Consulting sp. z o.o.

Sweco Consulting jest firmą inżyniersko – konsultingową, której jednym z głównych celów działalności jest tworzenie społeczeństwa zrównoważonego ze środowiskiem naturalnym. Firma oferuje usługi doradcze i inżynierskie dla wszystkich etapów realizowanego projektu, na rynku  odpadowym, wodnym, energetycznym, drogowym i kolejowym oraz budownictwa kubaturowego zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Sweco Consulting w Polsce  tworzy ponad 270 inżynierów i konsultantów, będących częścią społeczności 16 000 specjalistów dostarczających klientom wysokiej jakości usługi w ramach grupy Sweco.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.sweco.pl/

WESPRZYJ NAS!

Fundacja na swoje działania potrzebuje wsparcia. Nasz numer konta to: 26 1090 1447 0000 0001 4350 2355