Kategoria: Fundacja

zarzad-fundacji-miasta-przyszlosci

Przyszłość miast w naszych rękach

Obecnie w miastach na całym świecie mieszka nieco ponad połowa ludzkości, a w nieodległej przyszłości będzie to już 80%. Miasta, a właściwie żyjący w nich mieszkańcy i cała infrastruktura, powodują aż 70% globalnych emisji gazów cieplarnianych z różnych sektorów. Żeby funkcjonować miasta potrzebują aż dwie trzecie energii niezbędnej dla całego świata.

Ludzie żyjący na terenach zurbanizowanych napotykają na różne problemy, takie jak chociażby starzenie się społeczeństwa, zanieczyszczenie środowiska, niewydajna komunikacja czy wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii. Co więcej, w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, miasta będą musiały podjąć szereg działań adaptacyjnych. To wszystko stanowi duże wyzwanie, ale zarazem daje ogromną szansą na przeprojektowanie i dostosowanie miast tak, żeby nam się w nich dobrze żyło. I właśnie dlatego chcemy aktywnie uczestniczyć w tych przemianach!

Więcej…